De kracht van de AI-gemeenschap

Donderdag 20 september 2018 – 13u

We maken ruimte om elkaar opnieuw te ontmoeten en verhalen te delen over onze praktijken en ervaringen met Appreciative Inquiry.

  • Een open space geeft de mogelijkheid om met anderen uitgebreider stil te staan bij een ervaring of project waarover je wilt vertellen, of om een vraag die je bezighoudt te exploreren.
  • Geïnspireerd door Op De Graat van improvisatiegezelschap Inspinazie verkennen we het potentieel van onze AI gemeenschap.

We vieren 10 jaar AI-Lerende Netwerken met een avondfeest.

Inschrijven

Laat uiterlijk  06 september 2018 van je horen.

Inschrijven AI-Lerend Netwerk voor Alumni

Facturatie

Sending

Verkoopsvoorwaarden

Specifieke inschrijf- en annulatievoorwaarden voor deze opleiding

De deelnameprijs van 150€ excl BTW omvatten het programma zoals aangegeven op www.dewerf.org, inbegrepen de kosten van de docenten en begeleiders, maaltijden en koffiepauzes tijdens de vormingsdagen.

Bij gemis aan protest binnen de acht dagen na factuurdatum worden deze voorwaarden als onvoorwaardelijk aanvaard.

Alle facturen dienen uiterlijk betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van deze factuur binnen deze termijn zal van rechtswege als verwijlintrest 10% worden aangerekend vanaf de dag volgend op de vervaldag.

Als dekking voor inningskosten en bijkomende kosten wordt boven verwijlintresten en eventuele gerechtskosten forfaitair 10% van het factuurbedrag aangerekend, zonder afbreuk aan andere rechten en schadevergoedingen ten onze gunste.

Alle rechtsvorderingen zowel van eisende als verwerende partij vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Tongeren en Hasselt.

Praktisch

Wanneer

donderdag 20 september 13u00
Op donderdag 20 september ben je welkom in Herkenrode vanaf 13u00. Om 13u30 starten we met ons programma. Aan het eind van de middag gaat het programma over in aperitief en een diner.
Op vrijdag 21 september starten we om 9u00 en sluiten we ons festival af om 16u00.

Waar

Abdijsite Herkenrode in Hasselt
Info over bereikbaarheid vind je hier:
http://www.abdijsiteherkenrode.be/bezoek/bereikbaarheid-en-parking/

 

Prijs

Voor Alumni van de AI-Lerende Netwerken:
Het festivalticket van 150 Euro (excl. btw) geeft je toegang tot het volledige programma van 2 dagen, inclusief het avondfeest op 20 september.

Kan jij mensen uit jouw netwerk uitnodigen?

20/9 is een dag exclusief voor de alumni. Op 21/9 is iedereen welkom.
Om jouw contacten uit te nodigen, ontvang je in de komende uren een aangepaste uitnodiging die je kan doorsturen. Jouw gasten kunnen deelnemen aan 190 Euro (excl. btw) per persoon.

Inschrijving en betaling

Schrijf in uiterlijk op 06/9/18 via het e-formulier.
U ontvangt van ons een factuur.

Info & Contact

Voor al je vragen:

info@dewerf.org