Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry, vertaald als ‘Waarderend Onderzoek’, is een perspectief voor ontwikkeling van mensen en organisaties waarin betrokkenheid en samen creëren centraal staat. De focus van AI is generatief: je werkt toe naar een proces dat energie losmaakt in een groep. Energie die leidt naar ideeën voor verbetering en vernieuwing, en bijbehorende acties. Mensen brengen zo verandering tot stand bij zichzelf en bij de groepen waar ze deel van uitmaken.

Professor Ronald Fry: ‘De radicale keuze om te vertrekken vanuit de kracht die er al is bij en tussen mensen, maakt de benadering zo geschikt voor het ontwikkelen van individuen, teams, organisaties en grotere maatschappelijke systemen.’ Ontwikkeling begint dus bij waarderen wat iedereen al inbrengt, en vanuit die gezamenlijke ontdekkingen en wederkerige erkenning samen een toekomst ontwerpen en activiteiten ondernemen om die waar te maken.

In het lerend netwerk verkennen we Appreciative Inquiry als verandervisie en –strategie om deelnemers op weg te helpen om vorm te geven aan initiatieven en projecten die de moeite waard zijn. AI helpt om in en rond je organisatie de diversiteit aan kennis, deskundigheid en belangen te mobiliseren en te verbinden. Dat wordt de ideale voedingsbodem voor nieuwe maatschappelijke en organisatorische oplossingen, gedragen en mee-gemaakt door (grote) groepen stakeholders.