Interesse?


Laat het ons dan voor 20 oktober weten. We contacteren je persoonlijk voor verdere afspraken.

 

Inschrijven AI-Lerend Netwerk voor Alumni

Facturatie

Sending

Verkoopsvoorwaarden

Specifieke inschrijf- en annulatievoorwaarden voor deze opleiding

 

 

 

Uw deelname aan de infosessie op 7 oktober is kosteloos. We verwachten enkel dat u zich aanmeldt en opdaagt.

Voor uw deelname aan het AI-Lerend Netwerk: Meld uw interesse uiterlijk op 20 oktober 2016. Na aanmelding nemen we contact met je op om details te bespreken en een schriftelijke overeenkomst voor te bereiden.

Definitieve inschrijving gebeurt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen De Werf en de deelnemer of diens organisatie.

De overeenkomst dient ons uiterlijk op 30 oktober te bereiken en geldt als contract voor de volledige opleiding. Ondertekening maakt uw deelname definitief.

Vanaf ondertekening, uiterlijk op 30 oktober 2016, is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Betaling gebeurt na factuur. Desgewenst en mits vergoeding van 25 euro administratieve kost kan de factuur opgedeeld worden in een deelfactuur per kalenderjaar (2016, 2017).

Verkoopsvoorwaarden:

Bij gemis aan protest binnen de acht dagen na factuurdatum worden deze voorwaarden als onvoorwaardelijk aanvaard.

Alle facturen dienen uiterlijk betaald 14 dagen na factuurdatum.

Bij niet-betaling van deze factuur binnen deze termijn zal van rechtswege als verwijlintrest 10% worden aangerekend vanaf de dag volgend op de vervaldag.

Als dekking voor inningskosten en bijkomende kosten wordt boven verwijlintresten en eventuele gerechtskosten forfaitair 10% van het factuurbedrag aangerekend, zonder afbreuk aan andere rechten en schadevergoedingen ten onze gunste.

Alle rechtsvorderingen zowel van eisende als verwerende partij vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Tongeren en Hasselt.

Praktisch


Vrijblijvende infosessie

Stebo | Windekestraat 1 | 3600 Genk
7 oktober | 13u30 tot 16u30

 

Meld je aan via het formulier hiernaast

Lerend Netwerk

Eerste meerdaagse sessie: 12 tot 15/12/16
Volgende data: kijk hier

De leersessies vinden plaats in de Zebrastraat in Gent

20 minuten stappen vanaf Gent Sint-Pieters
goed bereikbaar met tram of bus.
betalend parkeren kan in congreslokatie of in de buurt

Taal

Ron Fry communiceert in het Engels.
Besprekingen in kleine groepen kunnen in het Nederlands.

Prijs

Deelnemen kost 3500 euro per persoon (exclusief btw 21%)
Particulieren, kleine ondernemingen vrijgesteld van btw en deelnemers uit organisaties die omwille van hun maatschappelijk doel zijn vrijgesteld van btw betalen 2850 euro (exclusief 21% btw). Bij eventuele twijfel kan een bewijsstuk worden opgevraagd.

 

Vanaf de tweede deelnemer van eenzelfde organisatie geldt een korting van 25% op de basisprijs

Inbegrepen:

kosten van docenten en begeleiders
koffie, thee en lunch tijdens de lesdagen

Deelnemers krijgen toegang tot een sociale-media groep met presentaties, artikels, didactische materialen

Eventuele overnachtingen behoren niet tot het programma
Voor actieleergroepen rekenen we op gastvrijheid van de deelnemende organisaties

Inschrijven en betaling

Meld voor 20/10/2016 uw interesse via het e-formulier

U bevestigt uw inschrijving voor 30/10/16 via een overeenkomst.

Mits kleine vergoeding kan de factuur gespreid over 2 boekjaren.

Betaling van de (eerste) factuur voor 15/11/2016

Contact

Voor al je vragen:

Richt je tot de leden van De Werf.

Of mail naar info@dewerf.org