[rev_slider alias="rood"]

Netwerk


Leren en ontwikkelen in een netwerk

Het AI-Lerend Netwerk 2016-2017 wordt gevormd door mensen die actief zijn in bedrijven, social profit, overheidsdiensten, onderwijsinstellingen, actiegroepen, burgerinitiatieven, media en andere. Over de grenzen van sectoren heen willen we samen leren hoe we krachtige samenwerkingsvormen tussen verschillende en vaak uiteenlopende partijen kunnen vormgeven. Appreciative Inquiry is een inspiratiebron en methodiek om meerdere partijen te verbinden, op een gezamenlijk doel te betrekken en naar duurzame en degelijke oplossingen toe te werken.

We leren over Appreciative Inquiry in gezamenlijke werksessies. We ontwikkelen een veranderproject in de context waar we actief zijn. We steunen elkaars leerproces in actieleergroepen en onderlinge contacten. Gaandeweg groeit een visie die doorheen het hele netwerk ontwikkeld en gedeeld wordt. Met die visie inspireren we onze collega’s en relaties en bouwen daarmee aan de verspreiding van het gedachtengoed rond samenwerken vanuit verschil.

De deelnemende organisaties vinden het een aantrekkelijk idee om de mogelijkheden van diverse partijen ten volle in te zetten in de ontwikkeling van hun teams, organisatie en maatschappelijke bijdrage. De deelnemers willen Appreciative Inquiry diepgaand leren kennen, begrijpen en inoefenen, om er daarna in de eigen organisatie vernieuwende praktijken mee te ontwikkelen.