Leertraject in ‘t kort


Het programma van het lerend netwerk bestaat enerzijds uit 8 leerdagen met de totale groep van deelnemers. Deze bijeenkomsten wisselen af met 3 samenkomsten van telkens een halve dag in kleinere actieleergroepen. Deze dagen worden verspreid over de duur van een jaar.

Ron Fry, professor aan de Case Western Reserve University, doceert en begeleidt de basistraining en verdiepingsmodule. Voor deze sessie is de voertaal Engels. Oefeningen, leergroepen en schriftelijke opdrachten gaan door in het Nederlands.

10,5 Leerdagen 

Intensief. Gevarieerd. Professioneel omkaderd.

Vier leermodules


Module 1 | 12 tot 15 december ’16

Basistraining Appreciative Inquiry o.l.v. Ron Fry

Verkenning van principes, praktijken en methodiek van Appreciative Inquiry. Ontwerp van een heldere focus en aanpak voor ieders pilootproject. Grondige kennismaking met elkaar en met ieders projectidee. Vorming van actieleergroepen.

Module 2 | 27 en 28 april ’17

Design Factory

Intensieve verkenning van de  design-stap in Appreciative Inquiry. Inspiratie vanuit succesvolle AI-praktijken voor  een gedetailleerde ontwerp-aanpak van het eigen pilootproject.

Module 3 | 9 en 10 oktober ’17

Verdieping Appreciative Inquiry o.l.v. Ron Fry

Focus op diep begrijpen van de werkzaamheid van Appreciative Inquiry. Verkenning van toepassingen in organisaties, maatschappijontwikkeling, ecologie, enz. Oefenen van kernvaardigheden en ruimte voor diepgaand onderzoek van deelnemersvragen naar het ‘waarom’ en ‘hoe’ van het methodisch proces.

Feestelijke afsluiting en uitreiking van het ‘Appreciative Inquiry Certificate in Positive Business and Society Change’ aan de deelnemers.

Tussentijds

Actieleergroepen

Tussen de netwerksamenkomsten door, komen de deelnemers drie keer samen in een kleinere leergroep. Ze reflecteren op hun groeiende praktijkervaring en verdiepen hun begrip van AI. De data worden in overleg per groep bepaald. Het begeleidingsteam staat garant voor deskundige omkadering van de leergroepen.