Verder bouwen op een stevige praktijk


Drie eerdere edities. Deelnemers getuigen.

Dit lerend netwerk bouwt verder op de ervaringen met drie eerdere, succesvolle edities. Van 2008 tot 2010 namen bijna 100 mensen deel aan het lerend netwerk ‘Ontwikkelen vanuit talent en bezieling’.  In de periode 2011-2012 vonden ongeveer 80 mensen vanuit diverse sectoren elkaar rond het thema ‘Organisatorische en maatschappelijke vernieuwing vanuit talent en bezieling’. En in 2014 bestond het lerend netwerk uit 50 mensen die leerden over het thema ‘Multi-actor samenwerking – verschillen verbinden tot gedeelde toekomst’.

Sabine Lambrichts was één van de deelnemers uit het eerste programma. Ze is manager van Randstad Diversity Vlaanderen: ‘Wat me bijzonder aanspreekt is het idee dat mensen en organisaties samen ontwikkelen. De kiem van innovatie ligt precies in de passie van medewerkers. Die geven we kracht door dialoog, door samen betekenis te zoeken. We moeten als organisaties processen bedenken om dat mogelijk te maken.  Appreciative Inquiry heeft me daar een kader voor gegeven.’

Luc Bulckens nam deel aan het derde Lerend Netwerk. Hij is algemeen directeur van het Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw in Roeselare. Luc: ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor elke voorziening een uitdaging. In onze zoektocht om een duurzaam Medewerkersbeleid uit te werken zijn we op de methodiek van Appreciative Inquiry (A.I.) gestoten. Een fantastische methodiek die het accent een stuk verlegt van de ‘probleemgerichte’ aanpak naar de ‘ontwikkelingsgerichte’ aanpak. Het Lerend Netwerk A.I. bood voor ons het perfecte kader om deze methodiek eigen te maken op een grondige en doortastende wijze. De grote verrassing was ook dat deze methodiek veel breder toepasbaar is dan enkel voor het uitwerken van het medewerkersbeleid. We hebben met het volledige directieteam (Michèle, Steven en ikzelf) deze opleiding gevolgd. Achteraf gezien een hele goede beslissing om zo met enkele mensen deze sterke methodiek in huis uit te werken en samen te dragen.’

Veerle Hendrickx was deelnemer van het allereerste AI lerend netwerk. Veerle, nu algemeen directeur van de Karel de Grote Hogeschool: ‘Mijn eerste contact met Appreciative Inquiry was via VuurWerkt. Ik was aangestoken. Gefascineerd en geboeid. Het was voor mij een bijzondere ervaring te mogen deelnemen aan het eerste lerend netwerk over Appreciative Inquiry in Vlaanderen: bruisend en hoopgevend. Meer nog dan de methodiek (hoe bruikbaar ook) beschouw ik het kijken met een waarderende bril het grootste geschenk dat ik mocht ontvangen.’