Thema


Zacht en hard | Werken aan krachtige verbindingen om mooie resultaten te boeken

De uitdrukking ‘Met hart en ziel’ kennen we allemaal. Kan je even terugdenken aan een moment of een periode waarin jij je met hart en ziel hebt ingezet voor je werk? Een situatie waarbij je je misschien verbonden voelde met andere collega’s omdat je bij hen dezelfde bezieling terugvond? We hebben allen wel dergelijke ervaringen waarbij we voelen dat ons werk zin geeft omdat het zin heeft. Het is net in tijden als deze dat de knapste resultaten in organisaties mogelijk worden.

Het zijn niet alleen onze ervaringen, ook onderzoek toont het keer op keer aan: de kern voor engagement van medewerkers is dat ze hun eigen waarden kunnen naleven door voor hun organisatie te werken. Organisaties die aandacht hebben voor en aandacht geven aan gezamenlijke zingeving, aan waarden en bezieling, behalen sterke resultaten. Het worden plekken waar medewerkers ervoor kiezen om hun hart en ziel in de zaak te leggen.

In dit lerend netwerk willen we ontdekken hoe dit precies werkt. We willen met een grote groep deelnemers, wat eigen is aan dit opzet van lerend netwerk, bouwen aan organisatiepraktijken waarin mensen vanuit zingeving samen mooie dingen voor mekaar krijgen. We willen mekaar inspireren en uitdagen echt vernieuwend te denken om missie en waarden te verbinden aan resultaten die er toe doen. Die er toe doen voor onszelf, voor onze medewerkers, voor onze klanten/gebruikers, voor onze wereld.