Wie kan deelnemen?


 

Het lerend netwerk is bedoeld voor leiders en inspirators in bedrijven, scholen, verenigingen, social profit-organisaties, mediabedrijven, actiegroepen, burgerinitiatieven, koepelorganisaties, overheidsdiensten. Niet de hiërarchische positie in een organisatie is daarbij doorslaggevend, wél de mate waarin je vanuit je positie een ontwikkelproject kan ondernemen op je werkplek. Het netwerk bestaat uit mensen die een beweging op gang willen brengen in hun eigen context, en daarbij steun en inspiratie zoeken bij anderen. Vrijwilligers zijn even welkom als professionals.

 

Als je deelneemt, ga je écht aan de slag


 

Als je deelneemt, wordt van je verwacht dat je alle sessies bijwoont. Daarnaast zet je een project op in je eigen organisaties of –als je consultant bent- in de organisatie van een klant. Je betrekt een groep stakeholders vanuit verschillende belangen en ontwikkelt met hen een gezamenlijke actie. Je hanteert daarbij Appreciative Inquiry. Met je project werk je aan een vernieuwing die steunt op het waarderend verbinden van verschillende perspectieven tot een nieuwe oplossing. Je documenteert je oefenproject met enkele interviews, een projectomschrijving en een schriftelijke reflectie.

 

Het Appreciative Inquiry Certificaat


 

Deelnemers die het leertraject volledig volgen en documenteren, ontvangen ‘The Appreciative Inquiry Certificate In Positive Business and Society Change’. Dit certificaat wordt uitgereikt door de Case Western Reserve University – Weatherhead School of Management. Het AI lerend netwerk is een unieke samenwerking met deze universiteit om de gecertificeerde opleiding te volgen.